”Tidlig sprogstart – fransk i 3. og 4. klasse” er et fagdidaktisk innovationsprojekt i franskfaget på 3. og 4. klassetrin på udvalgte grundskoler i hele landet.

Projektet er finansieret i et samspil mellem NCFF (Det Nationale Center for Fremmedsprog), Det Franske Institut i København samt Københavns Professionshøjskole. Projektet indbefatter også en styregruppe med repræsentanter for Sproglærerforeningen, Fransklærerforeningen og VIA, Professionshøjskolen i Aarhus.

Projektet og er blevet implementeret i løbet af de sidste to skoleår med løbende workshops for de deltagende lærere for at give dem relevant inspiration til undervisningen og mulighed for at udveksle om deres erfaringer med den tidlige sprogstart.

Projektet blev oprindelig planlagt til at foregå i 3. klasse i skoleåret 2020-2021 men grundet skolelukninger i Corona-tid fik projektet tilladelse til at forlænge sin levetid af NCFF og dermed løbe over to skoleår i stedet for et. Det gav os mulighed for at udvide klassetrinnet til også at indbefatte 4. klassetrin. De deltagende skolers ledelser gav positive tilsagn til dette, og derfor har projektet nogle steder omfattet 3. klasser og på andre skoler både 3. og 4. klassetrin i skoleåret 2021-2022

Der er således på forsøgsbasis blevet undervist i fransk på otte danske grundskoler i 3. og 4. klasse, hvor fokus har været på en legende tilgang til læring i en kobling mellem sprog, bevægelse og sanse-motorik. De unge elever er motiverede og umiddelbart glade for at lære nye sprog –  man kan derfor håbe at de får øget deres lyst til at fortsætte fransk i løbet af deres videre skolegang, når de starter tidligt på sproglæringen.

I Danmark omgives franskfaget ofte af en forældrefortælling om, at det er et svært sprog at lære. Projektet har til hensigt at vise fransk som et sjovt, nemt og motiverende sprog at lære via en legende og musisk tilgang.

 

I følgende to artikler fra Folkeskolen.dk kan du læse meget mere detaljeret om projektet, dets formål, dets tilgang til sproglæring, struktureringen af undervisningsforløb mm.: En legende og eksperimenterende tilgang med fokus på bevægelse giver sprogmodige elever (folkeskolen.dk) og Eleverne er modigere, når de taler fransk i 3. klasse

Læs også artiklen Leg og bevægelse giver elever mod på fremmedsprog i skolen (ncff.dk) og artiklen Plads til begejstring og sprogglæde

På følgende link findes ligeledes projektleder, Annette Søndergaard Gregersens artikel “Le français précoce – et innovativt projekt i 3. og 4. klasser i grundskolen” i FranskNyt 2-2022 og “Fransk er sjovt! – fransk fra 3. klasse” i Sproglæreren 3/2022 og sidst men ikke mindst den franske artikel Le français précoce – un projet innovant af Annette Søndergaard Gregersen og Emmanuel Zimmert i Synergies Pays Scandinaves nos 16-17 / 2021-2022.

 

Præsentationerne fra den afsluttende konference d. 26. august 2022 findes på følgende link samt 10 gode argumenter for at starte fransk allerede i 3. klasse:
Link til præsentationerne og de 10 argumenter

 

Undervisningsmaterialet, som fransklærerne præsenterede under workshoppene på den afsluttende konference d. 26. august 2022 findes på nedenstående link:
Link til undervisningsmateriale

 

Deltagerskolerne i projektet:

Allerød Privatskole, Allerød

Kochs Skole, Århus

Kornmod Realskole, Silkeborg

Rantzausminde Skole, Svendborg

Samsøgades Skole, Århus

Skovvangskolen, Århus

Thurø Skole, Svendborg

Uglegårdsskolen, Solrød Strand

Vestre Skole, Svendborg

 

Se også de inspirerende videoer, som IFD har været rundt og optage på de deltagende skoler

 

 

Se billederne fra den afsluttende konference d. 26. august 2022