Skip to Content

Afholdelse af DELF-eksamen i skolen

Hvordan kan skolen tilbyde DELF-prøverne?

1. Deltag i Institut Français’ kursustilbud

  • Institut Français du Danemark tilbyder regelmæssigt kompetencegivende kurser for franskundervisere til at være eksaminator og censor ved DELF-prøverne. Kurserne finder sted i København.
  • Kurserne forløber almindeligvis over 3 dage, hvor kursusdeltagerne indføres i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR) og lærer at bedømme opgaver efter CEFR-kriterierne.
  • Kurserne giver kompetence til at være DELF-eksaminator og censor. Deltagerne modtager et certifikat, som er gyldigt i 5 år.

2. Efter certificeringen

  • Når underviseren har modtaget sin certificering, kan den pågældende skole underskrive en kontrakt med Institut Français og begynde at afholde DELF-eksamener.
  • L’Institut Français meddeler skolerne om eksamensdatoerne (én eksamen om året) og fremsender eksamensspørgsmålene.
  • Skolerne afholder eksamen i egne lokaler og med egne DELF-lærere.

 

Næste session for afholdelse af DELF scolaire-prøverne ligger i uge 16 2023.

Download datoerne for 2023-sessionen

Download dokumentet om forberedelse af afholdelse af DELF scolaire på din skole