Skip to Content

Værktøjskasse

FranskSprogs værktøjskasse tilbyder jer et udvalg af undervisningsmateriale:

  • en række “fiches pédagogiques” udarbejdet af Institut français
  • en række nyttige hjemmesider
  • artikler om forskellige samfundsrelaterede emner
  • artikler om undervisnings i fransk og andre fremmedsprog
  • informationer om lærerbøger, som I kan bruge i klassen
  • information om plateformene IFcinéma og Culturethèque fra Institut français
  • kontaktoplysninger på netværket Alliances françaises au Danemark