Skip to Content

Mobilitet

Det nye Erasmus+ program har til formål at yde finansiel støtte til aktiviteter inden for undervisning, videreuddannelse, ungdom og sport i perioden 2021-2027.

Programmet er organiseret omkring forskellige sektorer, herunder:

  • grundskoler og ungdomsuddannelser (elevmobilitet)
  • videreuddannelse (lærermobilitet)

Hver sektor giver støtteberettigede strukturer mulighed for at fremsende ansøgninger under aktionsprogrammerne og modtage midler til at gennemføre mobilitetsprojekter.

For at ansøge, er det nødvendigt at fremsende en ansøgning om en akkreditering til Uddannelses- og forskningsministeriets afdeling for internationale uddannelsesprogrammer.

For yderligere information om Erasmus + programmets tilskudsmuligheder for grundskoler og ungdomsuddannelser bedes du følge dette link.

Institut français kan hjælpe akkrediterede institutioner med at finde en partnerskole i Frankrig.

 

Interview med Mathilde og Tobias, elever fra Tietgen Handelsgymnasium (Odense), under deres ophold i Limoges: