Skip to Content

CEFR (EU-reference)

 

dEn fælles europæiske referenceramme for sprog

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR), som er udviklet af Europarådet, har til formål at beskrive de forskellige sprogniveauer – 6 niveauer, fra A1 til C2.

Denne referenceramme har en hel ny tilgang, som skal gentænker sprogundervisningens formål og undervisningsmetoder, og ikke mindst skabe en fælles referenceramme for opfattelsen af programmerne, eksamensbeviserne og certifikaterne. I den forstand kan den fremme lærings- og uddannelsesmobilitet.

De niveauer, der er anført i FranskSprogs undervisningsmidler, henviser til CEFR.

Nedenstående tabeller viser forholdene mellem CEFR-niveauerne og de tilsvarende danske klassetrin.

For mere information

Tableau equivalence