Skip to Content

CECRL (EU reference)

 

En referenceramme for sprogene

Den fælles europæiske referenceramme for sprogundervisning (CECRL), som er udviklet af Europarådet, har til formål at beskrive de forskellige sprogniveauer 6 niveauer, fra A1 til C2.

Denne referenceramme har en hel ny tilgang, som skal gentænke sprogundervisningens formål og undervisningsmetoder, og ikke mindst, at skabe en fælles referenceramme for opfattelsen af programmerne, eksamensbeviserne og certifikaterne. I den forstand kan den fremme lærings- og uddannelsesmobilitet.

De niveauer, der er anført i FranskSprogs undervisningsmidler, henviser til CECRL.

Nedenstående tabeller viser forholdene mellem CECRL-niveauerne og de tilsvarende danske klassetrin.

For mere information

Tableau equivalence