OBS. Årets tema af ” Le mois de la francophonie ” handler om sport. På den grund er konkurrencefristen blevet forlænget til 31. marts 2024.

I samarbejde med Det Nationale Center for Fremmedsprog – NCFF, Fransk fagudvalg i Sproglærerforeningen og Fransklærerforeningen inviterer Institut français elever på grundskoleniveau og gymnasieniveau til at deltage i en konkurrence i sangskrivning og produktion af videoklip med titlen “Ma ville, mon pays”, som løber fra d. 14. september 2023 til d. 31. marts 2024.

Konkurrencen afholdes i anledning af de Olympiske og Paralympiske Lege i Paris 2024 og introduktionen af breaking som en ny disciplin. Konkurrencen har således til formål at promovere OL i Paris 2024 og i bredere forstand fransksproget hiphopkultur på uddannelsesinstitutioner i Danmark.

For at deltage i Konkurrencen vil deltagerne få til opgave at skrive og indspille en sang på fransk bestående af vers og et omkvæd over temaet “Ma ville, mon pays” (“Min by, mit land”). Sangen skal illustreres af et videoklip produceret af deltagerne.

Sangen og videoklippet kan produceres individuelt eller kollektivt med maksimum 3 elever pr. gruppe. Videoen skal være mindst 1 minut lang.

Deltagerne kan frit vælge form og stil (sang, rap, slam osv.), den instrumentale musik og det anvendte videomateriale, forudsat at de ikke krænker intellektuelle ejendomsrettigheder.

Udvalg af instrumental musik, som frit kan benyttes og ændres i forbindelse med konkurrencen:

Bedømmelseskriterier:

  • overholdelse af instrukserne
  • sangteksternes originalitet og æstetik
  • billedernes originalitet og æstetik
  • sprogkvaliteten
  • produktionens overordnede kvalitet

Præmier:

Konkurrence er opdelt i 2 geografiske zoner, som igen er inddelt i 2 underkategorier:

Region Hovedstaden og Region Sjælland: Grundskoleniveau og gymnasieuniveau.

Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark: Grundskoleniveau og gymnasieniveau.

Følgende præmier vil blive uddelt til vinderne i hver zone og hver kategori:

  • Førstepræmie: en workshop om breaking/hiphop-kultur i vindernes klasse
  • Andenpræmie: et klassebesøg på Institut français
  • Tredjepræmie: en hoodie med konkurrencens logo påtrykt

Hver deltager eller deltagergruppe skal, via deres fransklærer, sende deres musikvideo per mail (som vedhæftet fil eller WeTransfer-link) til følgende adresse: francophonie@institutfrancais.dk  senest d. 31. marts 2024 til midnat.

Download konkurrencereglerne på fransk

Download konkurrencereglerne på dansk

 

Ressources complémentaires :