Konkurrencen består i at spille vores escape game Explora Linguae med din franskklasse og gennemføre spillet hurtigst muligt!

Konkurrencen løber fra d.28. november 2022 til d. 2. december 2022 og er åben for alle elever, som lærer fransk på en dansk grundskole, efterskole eller gymnasium.

Explora Linguae er et spil, der har til hensigt at øge elevernes bevidsthed om flersprogethed gennem et møde med 6 lande og deres sprog: Tyskland, Spanien, Frankrig, Grækenland, Island, Italien og Spanien.

Eleverne vil blive bedt om at løse nogle kulturrelaterede opgaver om hvert land, og de vil møde en række transparente ord mellem dansk og de 6 sprog. Spillets brugerflade og instruktioner er på fransk eller på dansk.

Spillereglerne findes inde i spillet og på følgende link. I finder ligeledes hjælp til løsningen af opgaverne HER.

For at deltage i konkurrencen, skal spillet gennemføres inden for konkurrenceperioden. Vinderholdet er det hold, som gennemfører spillet hurtigst. Spilletiden står på et certifikat, som kan downloades, når spillet er succesfuldt gennemført.

Hvert hold/klasses fransklærer skal fremsende dette certifikat til følgende mailadresse: francophonie@institutfrancais.dk

Mailen skal desuden indeholde følgende oplysninger: fransklærerens navn, skolens navn og adresse, den deltagende klasse og certifikatet i png-format (som vedhæftet fil). De nævnte oplysninger og certifikatet skal fremsendes senest fredag d. 2. december til midnat.

Ved at deltage i konkurrencen accepterer holdene nedenstående konkurrenceregler: