Som de foregående år har den Internationale fransklærerdag til hensigt at hædre fransklærerhvervet gennem aktiviteter, der kan skabe solidaritet og styrke båndene mellem underviserne. Det er en dag, hvor underviserne kan udveksle og dele erfaringer, samt mødes til hyggeligt samvær.

Temaet for 2022-fejringen: fransklæreren som fremtidsskaber

Grundstenen for elevernes fremtidige forhold til franskundervisningen lægges allerede den første dag i klassen. Det kan være gennem en underviser, som f.eks. skaber et nyt forhold til det franske sprog ved at ændre elevernes opfattelse af sproget ved at gå ud over de stereotyper, som ofte forbindes med sproget, såsom mode og luksusprodukter, romantisme…

Digitale undervisningsmidler kan være en anden vej til fremtidens undervisning, både for at berige franskundervisningen, men også for at fremme udvekslingen mellem fransktalende i hele verden.

Endelig kan fransklæreren i sin egenskab af fremtidsskaber også opfattes som en inspirationskilde, som introducerer sine elever for forskellige fransktalende kulturmøder.

I Danmark afholdes den fjerde udgave af den Internationale fransklærerdag d. 25. november 2022 fra kl. 14.30 til 17.00 på de franske institut. Arrangementet afholdes, så man både kan deltage fysisk og online via  GoogleMeet.

Dagens aktiviteterne vil blive organiseret omkring et  fælles projekt, nemlig udarbejdelsen af små “uformelle udfordringer” til eleverne med henblik på at give deres sproglæring mere mening og give det franske sprog og den franske kultur liv uden for klasseværelset. “Udfordringerne”, som er blevet udarbejdet i løbet af arrangementet vil blive samlet på en app til Adroid og iOS

Det samlede program vil blive indrykket snarest. 

Gratis arrangement, men tilmelding er obligatorisk.

Link til tilmeldingsformular