Kursets formål er at styrke kendskabet til de forskellige niveauer i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog og de færdigheder, der er nødvendige for at rette og eksaminere DELF prøverne på niveau A1, A2 og B1. Ved kursets afslutning vil deltagerne kunne deltage i DELF-eksamenerne på niveau A1, A2 og B1 (scolaire) som eksaminator og censor og vil modtage et certifikat, der er gyldigt i 5 år.

Kursusafgift: 900 kr. 

Tilmelding på følgende link

 

Læs mere om DELF i skolen HER.