Beskrivelse af kurset: Formålet med dette kursus er at se nærmere på aktuelle emner og begivenheder i Frankrig, blandt andet bevægelsen ”De ​Gule Veste”. Fransklærere fra danske undervisningsinstitutioner får således mulighed for at få et mere dybdegående kendskab til nogle af de spørgsmål, som bevægelsen rejser. Vi vil også i fællesskab udarbejde undervisningsseancer med udgangspunkt i dokumenter, som underviseren har medbragt, som vil kunne indgå i et samarbejdsprojekt med lærere fra andre fag (samfundsfag, historie, oldtidskundskab, mediefag …).

Program:

Kurset vil bl.a. bestå af:

– En præsentation af De ​Gule Veste, den socioøkonomiske kontekst, der favoriserede dens fremkomst, og de spørgsmål, som bevægelsen rejste.

– En præsentation af de kommentarer og reaktioner, som De Gule Veste har fremprovokeret i Frankrig og i udlandet, samt journalister og eksperters analyser af emnet.

– En introduktion til en række spørgsmål og temaer, som vedrører de De GuleVeste, og som det vil være muligt at arbejde tværfagligt omkring sammen med en kollega, der underviser i et andet fag end fransk. På baggrund heraf, vil det også være muligt at sammenligne Frankrig og Danmark hvad angår “spørgsmålet om demokratisk repræsentation og om folkeafstemninger”, “spørgsmålet om, hvilken plads volden har i samfundet”, “ligestilling, et fransk ideal, som er blevet sat på prøve af virkelighedens realiteter”, “Er De Gule Veste arvingerne af en revolutionær fransk tradition?”, “Gule Veste og Grønne Veste:  De Gule Veste og klimabekymringerne”.

– Udarbejdelse af undervisningsseancer om disse emner med udgangspunkt i dokumenter på fransk og dansk, som underviseren har medbragt.

Dato og tidspunkt: Onsdag den 13. maj 2020 kl.13.45 til 16.45

Pris: 350 DKK – se betalingsbetingelser på tilmeldingsformularen

TILMELDING PÅKRÆVES OG KAN SKE HER 

Dette kursus henvender sig til fransklærere på danske grundskoler, efterskoler og gymnasier.

Underviser:

Thibaut Barbé er gymnasielærer. Han underviste i fransk og historie i Frankrig og underviser i dag i fransk på danske gymnasier.