Beskrivelse af kurset: Kom og få inspiration til sjove aktiviteter med grammatik og input til didaktisk tilgang med henblik på at gøre din undervisning mere motiverende.

I løbet af kurset vil du få mulighed for at identificere vanskeligheder i forbindelse med indlæring for elever, der begynder på fransk, sammenligne strategier og planlægge aktiviteter, som svarer til dine pædagogiske og didaktiske mål.

Program

Formiddag:

9.30 – Kendskab til de grammatiske færdigheder, der skal tilegnes for hvert niveau af Den Fælles Europæiske Referenceramme for sprog (CEFR) (begyndere og let øvede)

9.00 – Velkomst og kaffe

Idéer til anvendelse af pædagogiske spil

11.00 – Pause

11.20 – Undervisningsmateriale og aktiviteter

12.05 – Kursets 1. del skutter

Eftermiddag

13.30 – Grammatik gennem leg

15.00 – Pause

15.20 – Gruppeaktiviteter

16.05 – Kursets 2. del skutter

Dato: Torsdag d. 30. april 2020

Pris: 700 kr. for hele dagsprogrammet (eller 350 kr., hvis du kun har mulighed for at deltage den halve dag) – se betalingsbetingelser på tilmeldingsformularen

TILMELDING PÅKRÆVES OG KAN SKE HER

Dette kursus henvender sig til fransklærere på danske grundskoler, efterskoler og gymnasier.

Underviser: Elvire Attiogbe har undervist i fransk på det Franske Institut i Danmark i næsten et år.

Tidligere arbejdede hun gennem 8 år som undervisningsassistent i udskolingsklasser i Frankrig og senere som lærer i moderne litteratur. I samme periode har hun læst en bacheloruddannelse i moderne litteratur og derefter en kandidatgrad i sprogvidenskab med specialisering inden for fransk som fremmedsprog!